GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Taşınmazları Tahsisi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA “2016/1 Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu” 15.02.2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete ile 16.02.2016 ve 17.02.2016 tarihli üç büyük gazetenin Türkiye baskısında yayımlanmıştır.

İlimizde de Kümbet Yaylası Turizm Merkezi sınırları içerisinde bulunan Uzundere Köyü, Köyiçi, Camış Düzü Mevkiinde bulunan 114 ada 1 parselde 13.178,62 m2 alanda otel ve 105 ada 2 parselde 19.365,16 m2 rekreasyon tesisi olarak yatırımcılara tahsis edilmek üzere ilana çıkmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanun’un 8’inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

Girişimcilerin, 31/03/2016 günü saat 16.30’a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrağı (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Girişimciler tarafından Bakanlığa sunulacak başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler ile, ilan edilen taşınmazlara ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”, DÖSİMM (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Çukurambar- Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000-TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİM Merkez Müdürlüğü” 70.00.01) nolu hesaba yatırılacak; banka dekontunun açıklama bölümüne, “2016/1 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/unvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, şartname banka dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur.

Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3 06100 Emek - Çankaya / ANKARA (Tel: +90 312 212 91 89) adresinden alınabilecektir.

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2016/1”e; 18/02/2016 tarihinden itibaren
www.kulturturizm.gov.tradresinden erişilebilecektir. Şartname, 01/03/2016 tarihinden itibaren ise DÖSİMM’in yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir.

  • kamu taşınmazı1.jpg..
  • kamu taşınmazı2.jpg..
  • kamu taşınmazı3.jpg..
  • kamu taşınmazı4.jpg..