GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Çalıştayı

“Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı strateji belgesi kapsamında Ülkemizde turizmin 12 aya yayılması, turizm ürününün çeşitlendirilmesi, turizmin ülkemizde öncü sektör haline dönüştürülmesi v.b. hedefler doğrultusunda bölgesel gelişimi ön plana çıkaran stratejik amaçlar benimsenmiş olup bu doğrultuda Karadeniz Bölgesi demografik, kültürel, ekolojik özellikleri başta olmak üzere bir bütün olarak değerlendirilmiş ve kültürel zenginliği ile bütünleşen eko-turizm odaklı, yayla turizmini ve kış turizmini ön plana çıkaran bir gelişim öngörülmüştür.
 
Bakanlığımızca Karadeniz Bölgesinde var olan potansiyeller ile bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile özel sektör temsilcileri ile gerekli görüş alışverişinin yapılabilmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesinin bölgenin turizm gelişimine katkı sağlayacağı gerekli görülmüş ve 07 Şubat 2016 tarihinde Trabzon'da ilgili Bakanların da katılım sağlayacağı Kültür ve Turizm Çalıştayından önce 05.02.2016 Cuma günü Trabzon'da İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından potansiyeller, bugüne kadar yapılan işlemler, sorunlar ve çözüm önerileri odaklı çalışmaları yapmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hulusi Güleç ve Şube Müdür Vekili Ayşegül Karaibrahim tarafından katılım sağlanmış, Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler, Kültür Varlıkları ve Müzeler ile Tanıtma Genel Müdürlerinin katılımıyla bir ön hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Bu kapsamda, Trabzon' da 07.02.2016 Pazar günü Sayın Bakanımız Mahir Ünal'ın Başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Agbal, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katılımlarıyla yapılan "Karadeniz Bölgesi Turizm Çalıştayı" na Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinin bütün Milletvekilleri, Valileri, İl Kültür ve Turizm Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları ve Üyeleri ile Sivil Toplum Örgütleri ve turizm sektör temsilcileri de katılmıştır. Anılan Çalıştaya İlimiz Valisi Sayın Hasan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hulusi Güleç, Giresun Ticaret Odası Temsilcisi, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, İlimizdeki Turizm İşletmecilerinden New Jasmin Otel Genel Müdürü Yeşim Hattat, Tatilce Tur Sevgi Ateş, Hakan Karaahmet, Kale Kafe İşletmecisi Ercan Ayhan ve Kulakkaya Zifın Otel sahibi İbrahim Özkuş katılmışlardır.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal'ın talimatları ile çalıştaya katılan söz konusu dokuz ilde de Valiler Başkanlığında buna benzer bir çalıştay ya da Turizm toplantıları yapılarak sonucundan Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmesi istenmiştir.
İlimizde de Sayın Valimiz Hasan Karahan Başkanlığında 16.02.2016 Salı günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda Giresun Valiliği Toplantı Salonunda geniş çaplı bir turizm toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Vali Yardımcısı, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel Sektör Temsilcileri katılmıştır. Söz konusu toplantıda İlimizin turizm potansiyeli, bugüne kadar yapılan çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili konular geniş çaplı görüşülmüş ve gerekli tedbirler alınmak üzere görüşler belirtilmiştir.”