GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Masal Anlatma Geleneği

Doğu Karadeniz bölgemizin genelinde olduğu gibi Giresun ve çevresi de masal bakımından iç bölgelerimiz kadar zengin değildir. Ancak bu, Giresun ve çevresinde masal anlatılmaz demek değildir.  Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Giresun ve çevresinde de birçok masal anlatılmaktadır. Özellikle sahilden iç kesimlere doğru gittikçe masal anlatma geleneğinin yoğunlaştığını ve masal sayısının artığını gözlemleriz. Ne yazık ki bu masallar bugüne kadar derlenip-toparlanmış değildir. Her ne kadar bazı masallar çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış veya lisans tezlerinde veya derleme ödevlerinde kayıt altına alınmış olsalar da bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Masal, “bir varmış bir yokmuş”, “evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir …varmış”, gibi tekerlemelerle başlayan, kahramanları bazen insan bazen hayvan bazen de olağanüstü yaratıklar olan, bilinmeyen bir zaman ve mekânda meydana gelen olayların anlatıldığı, dinleyenleri hem eğlendiren hem de eğiten ve genellikle kadınlar ve çocuklar arasında kendine has bir üslupla anlatılan bir sözlü anlatı türüdür.

Ülkemizin diğer bölgelerinde anlatılan masallarda olduğu gibi, Giresun ve çevresinde anlatılan masallar da muhteva açısından iyilik, güzellik, mertlik, yiğitlik, sadakat, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, çalışkanlık, kadirşinaslık, cesaret, intikam, kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık, tembellik, kötülük gibi bir insanı yücelten veya alçaltan değerleri işlerler. Bu itibarla masallar aynı zamanda halk arasında eğitimi sağlayan birer vasıta konumundadırlar. 
Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/