GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“MASALLARLA GİRESUN” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN ADI 

“ Masallarla Giresun”

2- YARIŞMANIN AMACI

Okul öncesine yönelik yeni ve özgün masal metinleri yazılmasını teşvik etmek.

3- YARIŞMANIN KONUSU

Okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişmelerine katkı sağlayacak evrensel değerler (doğruluk, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, ahlaklı ve erdemli olmak, hoşgörü… gibi değerler) ile çevre bilinci, hayvan sevgisi, ilimizin tanıtımına yönelik konular yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

4- YARIŞMA TAKVİMİ

         Yarışmanın İlanı                         : 02 Ocak 2019

         Başvuru Süresi                            : 02 Ocak 2019 – 02 Nisan 2019

         Eserlerin Değerlendirilmesi        : 05 – 10 Nisan 2019

         Sonuçların İlan Edilmesi            : 11 Nisan 2019

         Ödül Töreni                                 : 15 Nisan 2019 ( Turizm Haftası töreninde) 

5- KATILIM KOŞULLARI

 • İl geneli resmi / özel tüm ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler.
 • Yarışmaya başvuracak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerde gurup, sınıf ya da okul adına yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya, şartnamenin 4. maddesinde belirtilen tarih aralığında yapılan başvurular kabul edilecektir. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış, herhangi bir yerde ödül almamış olmalıdır
 • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile il geneli tüm ortaokullar ve ortaöğretim okullarına gönderilecektir.
 • Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, Türk örf ve adetlerine uygun olmayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya ilişkin Başvuru Formu ve Şartname İl Kültür Turizm Müdürlüğünden ve giresunkulturturizm.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.
 • Yarışmaya katılım, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ ne elden teslim veya posta yoluyla olacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya katılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.
 • Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse, jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri yayınlayacak, sergileyecektir. Eserler için telif ücreti ödenmeyecek ve eserler geri iade edilmeyecektir.

 • 6-  BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

 • Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ( Kale Mahallesi Eşref Dizdar Sokak No:28   28100  Merkez / GİRESUN )
 • Telefon: 0454 215 7194
 •  7- DEĞERLENDİRME KURULU
 • Değerlendirme Kurulu:
 • Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa APAYDIN başkanlığında, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1, Okul Öncesi Eğitimi  Bölümünden 1 olmak üzere 2 akademisyen, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nce görevlendirilen Türk Dili ve Edebiyatı branşından 2, Okul Öncesi branşından 2 olmak üzere, 4 öğretmenden oluşur.

8- SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Yarışma sonuçları, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web adresinden ilan edilecektir.  ( www.giresunkulturturizm.gov.tr)


9- ÖDÜLLENDİRME

Birincilik Ödülü   : Kapadokya Turu (2 Kişilik) - 1 gr. Altın

İkincilik Ödülü     : Birun Kümbet Dağ Evi (Ailesi ile bir gece konaklama) - 1 gr. Altın

Üçüncülük Ödülü : 200 TL. Hediye Çeki (Kırtasiye) – 1 gr. Altın.


MASALLARLA GİRESUN ŞARTNAME.docx