GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi

İlgide kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere; Bakanlığımız tarafından vatandaş odaklı hizmet dönüşümü ve kamu yönetimi modernizasyonu kapsamında, turizm tesislerinin belgelendirme ve denetim işlerinde güncel teknoloji ve veri aktarım yöntemlerine dayalı bir sistemin kurulması amaçlanmış, bu kapsamda oluşturulan "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi 21 Kasım 2018 tarihinde Veritabanı Geliştirme ve e-Devlet Entegrasyon Projesi"(TTBİS); hayata geçirilmiş olup, Başkanlığımızın tüm iş ve işlemleri bu sistem üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Dijital Türkiye" projesi kapsamında ve 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen hükmü Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır" uyarınca Bakanlığımıza yapılan/yapılacak Turizm İşletmesi veya Yatırımı Belgesi talepleri sadece https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizm-yatirimi-belgesi-islemleri-4850 adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alınmaktadır.

Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinden nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip edileceğine ilişkin  bilgi ve dokümanlara  https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html  adresinden ulaşabilirsiniz.

Pdf yardım dokümanı için tıklayınız