GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yardımcı Tesisler

Sosyal tesis olarak “Can Akengin Kültür ve Sanat Galerisi” mevcuttur. Söz konusu Galeri  02.04.2018  tarih ve 78365 sayılı Milli Emlak Müdürlüğü oluru ile Bakanlığımıza tahsisi yapılmıştır.