GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Güce Turizm Merkezi

güce tm.png

Güce İlçesi Karadeniz sahil yoluna 55 km, Ordu-Giresun Havaalanına 110 km ve Giresun İl Merkezine 90 km. mesafededir. Giresun Müzesi kayıtlarında Güce İlçesi'nde haritada gösterilen bölgede koruma altına alınmış herhangi bir Kültür Varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca 3386 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu göre koruma altına alınmış Sit Alanı içerisinde değildir.

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince;  7 Ocak 2020 tarihli 2034 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ekli (II) sayılı krokide gösterilen alanın Giresun Güce Yayla Turizm  Merkezi olarak tespit ve ilan edilmesine karar verilmiştir8 Ocak 2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İLÇE

GÜCE

ALAN

1201 hektar

İLÇE

GÜCE

TEMA

YAYLA

RESMİ GAZETE

8 Ocak 2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazetede

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

7 Ocak 2020 tarihli 2034 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

EN YÜKSEK TEPE

2070 m

AÇIKLAMALAR

Çevre Düzeni Planı (ÇDP)

HAYIR

Nazım İmar Planı (NİP)

HAYIR

Uygulama İmar Planı (UİP)

HAYIR