GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Eşgüdüm Toplantısı

       Bakanlığımıza bağlı halk, çocuk, gençlik, edebiyat ve müze kütüphanelerinde yürütülen işlemler ve sunulan hizmetlere ilişkin olarak çıkarılan 2012/07 No'lu Genelge doğrultusunda "Kütüphane Hizmet Esasları" uygulanmaktadır.
       Bu kapsamda, 17.06.2021 Perşembe Günü saat 14:00 'de telekonferans sistemi üzerinden Sayın İl Müdürümüz Kemal GÜRGENCİ başkanlığında, tüm il ve ilçe  kütüphane  Müdürlük ve memurluklarından sorumlu personeller ile,  yine Başkanlığımız yetkili temsilcileri;  Kütüphane Planlama Şube Müdürü Fatma Aslan BÜLBÜL, Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürü Aysun Aslan BüYüKSAN, Otomasyon Şube Müdür Recep IŞIK, Materyal Sağlama Şube Müdürü Mehmet DEMİR'in katılımlarıyla iki oturum şeklinde  EŞGÜDÜM TOPLANTISI gerçekleştirilmiştir.
      Toplantıda; kütüphane binası sorunları ve onarımları, malzeme ve personel durumu, kütüphane açma- kapama teklifleri, teknik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar, ortak kültürel etkinlikler, kütüphaneler arası işbirliği v.b. konular gündeme alınarak görüşülmüştür. Çözüm yolları belirlenmiştir.


  • eşgüdüm2.jpg
  • eşgüdüm3.jpg