GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Plaj İşletmesi Belgesi / Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusunda İstenilen Evraklar

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusunda İstenilen Evraklar

1. Ekli Başvuru Dilekçesi 
2. İş yeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi (Ruhsat tarihinin 28.07.2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge)
3. Talep sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi 
4. Mevcut adresin ruhsattan faklı olması durumunda, belediyeden alınacak güncel adrese ilişkin ilgili kurum yazısı 


Plaj İşletmesi Belgesi Başvurusunda İstenilen Evraklar

1. 
Ekli Başvuru Dilekçesi 
2. 
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi (Ruhsat tarihinin 28.07.2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge)
3. 
Talep sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi 
4. 
Mevcut adresin ruhsattan faklı olması durumunda, belediyeden alınacak güncel adrese ilişkin ilgili kurum yazısı
5. Plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge (Ecrimisil dahil)