GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Keşap İlçesindeki Tescilli Yapılar

Keşap İlçesi’nde 1992 ile 2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş 14 adet tescil kaydı vardır. Bunlardan iki tanesi tabiat varlığı; 12 tanesi de kültür varlığıdır. Armutdüzü Köyü’ndeki kaya üzerinde bulunan doğal Türkiye haritası ile Çamlıca Köyü’ndeki travertenler, Keşap’taki korunması gerekli tabiat varlıklarıdır. Kültür varlıklarından 6 tanesi dini yapı, 5 tanesi su yapısı, 1 tanesi geleneksel konut mimarisidir. Ayrıca ilçe genelinde tescil edilmemiş çok sayıda köprü, çeşme, değirmen, fırın, köy evi gibi kültür varlığı bulunmaktadır. Tescil kaydı bulunmayan üç adet camiye envanterde yer verilmiştir. İlçeye bağlı Yolağzı Beldesi’nin çarşı merkezi, eski dokusunu günümüze kadar kısmen koruyabilmiştir.

Dini Yapılar

Konut Mimarisi

Su Yapıları

Balıklısu Köyü Camisi

Güney Köyü Camisi

Karşıyaka Mahallesi Eski Camisi

Tepeköy Köyü Camisi

Uğurca Köyü Camisi

Hisarüstü Köyü Mezarlığı

Armut Düzü Köyü Kilise Kalıntısı

Erköy Köyü Kilise Kalıntısı

1 adet konut

Çamlıca Köyü Köprüleri

Halkalı Köyü Köprüsü

Karabulduk Köprüsü

Yivdincik Köyü Köprüsü

Armutdüzü Köyü Değirmeni