GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yağlıdere İlçesindeki Tescilli Yapılar

Yağlıdere İlçesi’nde 1978 ile 2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş 22 adet tescil kaydı vardır. Tescil kayıtlarından 1 tanesi sit alanı; 3 tanesi dini yapı; 15 tanesi de su yapısıdır. Yağlıdere’ye bağlı Gölyanı Obası doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir. Kültür varlığı olarak tescil edilen yapılardan 14 tanesi köprü, bir tanesi değirmendir. Ayrı bir yapı olarak tescil edilen Hacı Abdullah Halife Misafirhanesi ve türbesi külliyenin bir birimidir. Dini yapılardan 2 tanesi kilisedir.

Dini Yapılar

Su Yapıları

Hacı Abdullah Halife Külliyesi

(Cami, Zaviye, Türbe, Değirmen, Misafirhane, Vakfiye)

Gebe Kilisesi

Akpınar Kilisesi

Ağa Köprüsü

Çağlayan Köprüsü

Çatak Köyü Köprüsü

Emredin-Köprübaşı Köprüsü

Emredin-Çukur Mahalle Köprüsü

Harava Köyü Köprüsü

Karakoç Köprüsü

Kızıllar Mahallesi Köprüsü

Ortaköy Köprüsü

Sevinç Köprüsü

Tepsi Köprü

Üçtepe Köprüsü

Yemişgen Köprüsü

Zabunlu Köprüsü