GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alucra İlçesindeki Tescilli Yapılar

Alucra İlçesi’nde 1982 ile 2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş 24 adet tescil kaydı vardır. Bunlardan Çakmak Köyü’ndeki Tepesidelik Obruğu, korunması gerekli tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir. Kültür varlıklarından 13 tanesi dini yapı; 5 tanesi su yapısı, 5 tanesi de konut mimarisi örnekleridir. Tescilli kültür varlıklarından sadece Düyun-ı Umumiye binası olarak kullanıldığı ifade edilen iki adet konut ilçe merkezinde yer alır. Bu konutlar, üç farklı parsel üzerinde yer almakta olup, tescil işlemi üç ayrı yapı gibi gerçekleştirilmiştir. Alucra’da bulunan diğer kültür varlıkları Alucra’nın köylerinde bulunur. Boyluca, Çakrak, Çakmak, Gürbulak, Hacı Hasan, Kamışlı, Piril Köyleri, tescilli yapıların yer aldığı köylerdendir. Çalgan Köyü’ndeki Tosunoğlu Köy Konağı, henüz tescil edilmemiştir.

Tescilli olan dini yapılardan 6 tanesi türbe, 5 tanesi kilise, 1 tanesi tümülüs, bir tanesi de camidir. Alucra’nın değişik köylerinde türbeleri bulunan Seydi Mahmut Çağırgan Baba, İsmail Hakkı Çağırgan Baba ve Şeyh Yakup Gulami Çağırgan isimli yatırların; Osmanlı belgelerinde Çağırganlu” aşireti olarak anılan ve özellikle Kelkit Vadisi’nde yoğunlaşan aşiretin mensuplarından olduğu akademik yayınlarda ifade edilir. Dini yapılardan olan kiliselerden Kamışlı Köyü’ndeki kilise, 1982 tarihinde tescil edilmiş olup Alucra’da tescil edilen ilk yapıdır. Diğer kiliseler ise Çakrak Köyü sınırları içerisinde yer alır. Önemli bir ulaşım ağı üzerinde bulunan Çakrak Köyü’nde su yapısı olarak 3 köprü ile 1 de çeşme vardır. Su yapılarından Alucra ilçesi sınırlarında gösterilen Muhara Köprüsü Şebinkarahisar ilçesi sınırlarında kalır.

Dini Yapılar

Konut Mimarisi

Su Yapıları

 • Boyluca Köyü Camisi
 • Hacı Hasan Türbesi
 • İsmail Çağırgan Türbesi
 • Osman Baba Türbesi
 • Mahmut Çağırgan Baba Türbesi
 • Seydi Şıh Mehmet Türbesi
 • Şeyh Yakup Gulami Çağırgan Türbesi
 • Çakrak Köyü Kiliseleri
 • Kamışlı Köyü Kilisesi
 • Piril Köyü İkiztepe Tümülüsü
 • Düyun-ı Umumiye Binaları
 • Hacıhasan Köyü Misafirhanesi
 • Çalgan Köyü Tosunoğlu Konağı
 • Çakmak Köyü Züllfikar Ağa Misafirhanesi
 • Çakrak Köyü Köprüleri
 • Çakrak Çeşmesi
 • Yoğurdukıran Çeşmesi