GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Piraziz İlçesindeki Tescilli Yapılar

Piraziz İlçesi’nde 1990 ile 2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş 10 adet tescil kaydı vardır. Bunlardan bir tanesi arkeolojik sit alanı, iki tanesi tabiat varlığı; 8 tanesi de kültür varlığıdır. Kaleyanı Mahallesi’nde bulunan Bendehor Kalesi 2011 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Bozat Beldesi’ndeki iki adet çınar ağacı Piraziz’deki korunması gerekli tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir. Kültür varlıklarından 2 tanesi dini yapı, 5 tanesi geleneksel konut mimarisidir. Ayrıca ilçe genelinde tescil edilmemiş çok sayıda cami, ev, köprü, çeşme, değirmen, fırın, köy evi gibi kültür varlığı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Merkez Eren Camisi ve Maden Köyü Gedikalizade Camisidir.

Arkeolojik Sit Alanları

Dini Yapılar

Konut Mimarisi

Bendehor Kalesi

Eren (Abdal) Camisi

Gedikalizade (Maden) Camisi

Şeyh İdris Cami ve Türbesi

Şıhkıran (Eski) Camisi

Tiralizade Hasan Bey Konağı

Tiralizade Osman Bey Konağı

Tiralizade Behçet Bey Konağı

Tiralizade Halis Bey Konağı

Tiralizade Hüseyin Bey Konağı

Tiralizade Emin Bey Konağı

Tuncay Akınsal Konağı