GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Merkezindeki Tescilli Yapılar

Giresun il merkezinde 4 adet sit alanı, 183 adet kültür varlığı ve 8 adet tabiat varlığı bulunmaktadır. Sit alanlarından Giresun Kalesi (I. derece), Giresun Kalesi’nin Batı Yüzü (III. derece) ve Giresun Adası (II. derece) arkeolojik; Zeytinlik Mevkii (III. derece) ise kentsel sit alanıdır.

Kültür varlıklarından 119 tanesi konut; 21 tanesi dini yapılar; 13 tanesi su yapısı;  13 tanesi ticaret yapısı; 12 tanesi kamu yapısıdır. Sivil mimarlık örnekleri olan konutlardan çoğu Zeytinlik Mevkii’nde, Çınarlar Mahallesi, Hacı Hüseyin Mahallesi ve Kale Mahallesi’nde bulunur. Geleneksel konutlar, sayı bakımından fazla olması nedeni ile ayrı bir kitap olarak hazırlanmaktadır. Bu konutların genel özellikleri Zeytinlik Mevkii bölümünde kısmen anlatılmıştır. Dini yapılardan 14 tanesi cami; 3 tanesi türbe ve mezarlık; 4 tanesi de kilise yapılarıdır. Su yapılarından 7 tanesi çeşme; 3 tanesi köprü; 1 tanesi değirmen, 1 tanesi de hamam yapısıdır. Bu yapılar dışında Fiyala Yolu, Millet Bahçesi ve Nihat Bey Anıtı diğer tescilli kültür varlıklarındandır. 
Giresun’da yer alan tabiat varlıklarından 7 tanesi anıt ağaç, bir tanesi de yerli kaya parçasıdır. Ağaçlardan bir tanesi manolya, diğerleri ise çınar ağacıdır. 

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları

Dini Yapılar

Kamu Yapıları

 • Giresun Kalesi
 • Giresun Adası
 • Zeytinlik Mahallesi
 • Çınarlar Camisi
 • Gemiler Çekeği Camisi
 • Hacı Hüseyin Camisi
 • Hacı Mittad Camisi
 • Kale Camisi
 • Kapu Camisi
 • Müftüoğlu Camisi
 • Soğuksu Camisi
 • Şıh Camisi
 • Boztekke Köyü Camisi
 • Çandır Köyü Camisi
 • Melikli Tahtalı Camisi
 • Hisargeriş Eski Cami
 • Sayca Manaroğlu Camisi
 • Seyit Vakkas Türbesi
 • Boztekkke Köyü Şeyh Keramettin Türbesi
 • Yakup Halife Türbesi ve Mezarlığı
 • Gogora Kilisesi
 • Katolik Kapusen Kilisesi
 • Meryemana Kaya Kilisesi
 • Karaali Köyü Kilisesi
 • Eski Hükümet Konağı (Rektörlük)
 • Giresun Belediyesi
 • Gazipaşas İO.
 • Mehmet Akif Ersoy İO.
 • Eski Okul
 • Necatibey İO. (TEGEV)
 • Ticaret Lisesi
 • Akçalı Köyü İO.
 • Can Akengin Sergi Salonu
 • 125. Yıl Kütüphanesi
 • Ziraat Bankası

Konut Mimarisi

Ticaret Yapıları

Su Yapıları

Diğer Yapılar

 • 119 Adet Geleneksel Giresun Evi       
 • Giresun Ticaret Odası
 • İsmet Yanıkömeroğlu Binası
 • Mümtazoğulları Binası
 • Volkan Türkyılmaz Binası
 • Osman Feridunoğlu Binası
 • Köprülü Han
 • Hüseyin Memişoğlu
 • Kapalıçarşı
 • Ethem Çetinkaya Binası
 • Memişoğlu Binası
 • Domaçlar Binası
 • Tekinler Binası
 • Eski Uğur Sineması Binası
 • Şifa Hamamı
 • Hacı Hüseyin Çeşmesi
 • Eşrefbey Çeşmesi
 • Fatma Hanım Çeşmesi
 • Hoca Hanım Çeşmesi
 • Muhtar Çeşmesi
 • Osmaniye Çeşmesi
 • Yüzbaşısuyu Çeşmesi
 • Kufalı Kuyu
 • Tekke Köyü Değirmeni
 • Tekke Köyü Köprüsü
 • Gıdır Köprüsü
 • Yavşan Köprüsü
 • Millet Bahçesi
 • Nihat Bey Anıtı
 • Fİyala Yolu

Kaynakça://
Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Giresun Kültür Envanteri - Gazanfer İLTAR